Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do MŠ

Přijaté děti na školní rok 2023/2024

R.Č. 7 - přijato

R.Č. 8 - přijato

R.Č. 11 - přijato

R.Č. 12 - přijato

R.Č. 15 - přijato

R.Č. 17 - přijato

 

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz  se zaregistrujete, přihlásíte a pak stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/valmez-hrachovec

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Tato aplikace bude pro rodiče otevřena od 14. 4. 2023 do 1. 5. 2023.

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku podejte v MŠ dne 16. 5. 2023 od 8:00 hod do 15:00 hod. Dále se sebou vezměte Potvrzení lékař a rodný list dítěte. 

 

Návod na elektronický předzápis:

EP_Letak_pro_rodice_1.jpg

EP_Letak_pro_rodice_2.jpg

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEX UKRAJINA

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) VE ZNĚNÍ NOVELY Č. 20/2023 SB.

Zástupce statutárního orgánu příspěvkové organizace Mateřská škola Valašské Meziříčí, Hrachovec 210, okres Vsetín, příspěvková organizace (dále jen "MŠ") stanovuje termín konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) ve znění novely č.20/2023 Sb. od školního roku 2023– 2024.

 

Termín konání: 1. 6. 2023

Místo: ředitelna MŠ 8:00 – 12:00 hodin Mateřská škola Valašské Meziříčí, Hrachovec 210, okres Vsetín, příspěvková organizace

Nahlédnutí do spisu: 2. 6. 2023 v čase 10:00-11:00 hodin (ředitelna MŠ Hrachovec).

Předání rozhodnutí: 6.6.2023 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy, osobně od 10:00-12:00 hodin ve škole (Mateřská škola Valašské Meziříčí, Hrachovec 210, okres Vsetín, příspěvková organizace).

Při rozhodování o přejetí dítěte do mateřské školy bude postupováno podle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“.

Tento zápis se vztahuje výlučně na cizince:

• kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;

• kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Žádost o přijetí může podat:

  • zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec);
  • zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).

Dokumenty nutné k zápisu:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání;
  • vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte, eventuálně mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání plní děti narozené 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018;
  • vízový doklad dítěte;
  • doklad o místě pobytu pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

Žádost o přijetí dítěte - ukrajina.pdf