Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Akce na týden 16. 11. - 20. 11. 2020

Aktuální informace

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády je mateřská škola od 1.3. do 19.3. UZAVŘENA.

Mateřská škola Vyhlídka je od 1.3.2021 otevřena pouze pro děti (od 2 do 6 let) rodičů vybraných profesí. Provoz bude probíhat na spodní budově. Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hodin. Děti je potřeba hlásit den předem do 12:00. Pro přijetí dětí je nutný vyplněný formulář o zaměstnání. 

FORMULÁŘ Potvrzení o zaměstnání pro vzdělávací zařízení_01.03.2021

Poskytovaná služba nezbytné péče o uvedenou skupinu dětí („hlídání dětí“) je po dobu nouzového stavu určena pouze pro zákonné zástupce, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvků kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty s.p

 

 

Rozpis prázdninového provozu:

2022 PP k vyvěšení na web MŠ.pdf

 
 
 

 

 

Kdo bude chtít stáhnout fotky a videa z akcí a vystoupení MŠ, doneste podepsaný flash disc paní Adamové nebo nechte u paní učitelky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace školního roku