Jdi na obsah Jdi na menu
 


O mateřské škole

Jednotřídní mateřská škola v Hrachovci byla otevřena 5. září 1977. Kapacita mateřské školy je 28 dětí ve věku od 2 do zpravidla 6 let.

30. června 2001 vstoupila naše mateřská škola do právní subjektivity a stala se samostatně hospodařící organizací, ale i nadále je jejím zřizovatelem město Valašské Meziříčí.

Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem "Hrajeme a učíme se s Hráškem" a mottem "Kde rozséváme radost, tam vyrůstá láska". Mateřská škola vytváří dětem příjemné prostředí, aby do ní děti chodily rády a s úsměvem. Snaží se vytvořit dětem takový koutek, v němž dětské oči naleznou obrovský svět pochopení, citu a lásky. Směřuje také k rozvoji myšlení, pohybových dovedností a zdraví.

V rámci oživování starých tradic pořádá mateřská škola různé akce pro děti a rodiče, například loučení s podzimem, vánoční a velikonoční tvoření, besídku pro maminky a další.

V mateřské škole se nachází jedna třída, která je rozdělena na prostor pro hraní a na jídelnu. Dále je zde hygienické zázemí a šatna pro děti. Mateřská škola má také vlastní školní jídelnu.

K mateřské škole patří také velká zahrada, která je celoročně hojně využívána především pro sportovní aktivity dětí. Zahrada prošla proměnou na "Zahradu v přírodním stylu", tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Mezi hlavní herní prvky patří zelená učebna, vrbový tunel a pocitový chodníček. Dále mají děti k dispozici dřevěné herní soustavy v podobě hradu a pirátské lodě. Dětem slouží také zastřešené pískoviště a pro společné akce dětí a rodičů ohniště s lavičkami.

 

Logo projektu

 

Budova školky v roce 1977

Budova mateřské školy při otevření v roce 1977