Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád MŠ pro děti i rodiče

Řád pro děti


1. Všichni jsme kamarádi a máme se rádi.


2. Používáme kouzelná slovíčka (dobrý den, na shledanou, prosím, děkuji, promiň) a hezky oslovujeme kamarády i dospělé.


3. Vždy posloucháme, co paní učitelky říkají.


4. Vzájemně se umíme domluvit, neubližujeme si, spory mezi sebou neřešíme rukama.


5. Jeden mluví, ostatní poslouchají - neskáčeme si do řeči.


6. Neničíme úmyslně kamarádovi hračku ani hru.


7. Pokud si do MŠ doneseme svoji hračku, musíme hlídat, kam jsme ji položili.


8. Po ukončení činností uklízíme hračky tam, kam patří.

 



Řád pro rodiče


1. Pokud dítě do MŠ přivádíte nebo jej z MŠ vyzvedáváte, vždy to paní učitelce oznamte. Provozní doba MŠ je od 6.30 do 15.45 hodin.


2. Dítě z MŠ vyzvedávají jeho zákonní zástupci nebo osoby, které jsou k tomu písemně pověřené.


3. Do MŠ patří jen zdravé děti (onemocní-li dítě infekční chorobou, oznamte tuto skutečnost co nejdříve v MŠ).


4. Budova MŠ se v 8.00 hodin zamyká, pro pozdější vstup do MŠ můžete použít zvonek u vchodu do MŠ.


5. Sledujte pravidelně nástěnky nebo webové stránky, kde jsou informace pro Vás.


6. Potřebujete-li si s paní učitelkou promluvit, je to možné při předávání dítěte, delší rozhovor si předem domluvte na dobu, kdy není u dětí sama.


7. Chce-li dítě oslavit s kamarády svoje narozeniny, vybírejte s rozmyslem sladkosti (tvrdé bonbony nebo žvýkačky do MŠ z bezpečnostních důvodů nepatří).


8. Rodiče by neměli v době, kdy děti jí, vstupovat do třídy, děti pak jídlo nechtějí dojíst.


9. Pokud půjde dítě domů po obědě, je třeba to ráno nahlásit paní učitelce osobně, ne prostřednictvím dítěte. Dítě si pak vyzvedněte až po 12.00 hodin.


10. Máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti, činnosti MŠ apod., informujte se přímo u personálu MŠ, rád Vám pomůže.


11. Využívejte možností zapojovat se přímo do činnosti MŠ, nebojte se nabídnout pomoc, vlastní aktivitu, nápad.